-αν- Αρχική Σελίδα

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

(ΜΕΡΟΣ ΙΑ) Το Αντάρτικο Πόλης ως Αντιπολιτευτικός Λόγος (κεφάλαιο 3ο - ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ )


 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
                                  ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

     Απ΄ το καλοκαίρι του 1974 και έπειτα, κυκλοφόρησαν μια σειρά από παράνομα έντυπα που για βασικό τους στόχο έχουν την ιδεολογικο- πολιτική στήριξη της ένοπλης λαϊκής βίας, την προπαγάνδιση της αναγκαιότητας για σύγκρουση με το καθεστώς αλλά και την αυτή καθ΄ αυτή την πληροφόρηση για γεγονότα κι ενέργειες που θάβονται ή παραποιούνται απ΄ τις εφημερίδες.
     Πρόκειται για εκδοτική δουλειά περιοδικού χαρακτήρα. Ο εκδοτικός μηχανισμός αλλά και η κυκλοφορία δεκάδων χιλιάδων πολυσέλιδων αντιτύπων έχουν προκαλέσει πανικό στις διωκτικές αρχές που μέχρι στιγμής, από όσο μπορώ να γνωρίζω, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τα κέντρα εκτύπωσης και διανομής του παράνομου έντυπου υλικού.
     Η εμφάνιση αυτών των εντύπων είναι πάντα η ίδια. Τυπώνονται σε πολύγραφο, είναι πολυσέλιδες, δεν έχουν τιμή και η διακίνησή τους γίνεται από χέρι σε χέρι ή μέλη της εκδοτικής ομάδας αφήνουν τα τεύχη σε χώρο μαζικής δουλειάς ( Πανεπιστήμιο, Εργοστάσια κ.τ.λ.).
    Όπως έγραψα και σ΄ άλλο σημείο της εργασίας μου, η ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ δεν είναι το δημοσιογραφικό όργανο του Ε.Λ.Α., όπως οι διωκτικές αρχές πιστεύουν. Η ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  καλύπτει το σύνολο των οργανώσεων ένοπλης λαϊκής βίας, χωρίς να είναι όργανο καμιάς απ΄ αυτές. Αλλά ας δούμε πιο αναλυτικά τρεις απ΄ τις κυριότερες εκδοτικές δουλειές του χώρου.
                     
                                           ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
     Είναι το σημαντικότερο έντυπο με την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, και πανελλαδικής κυκλοφορίας. Απ΄ το 1975- παίζοντας πολλές φορές και καθοδηγητικό ρόλο- λειτούργησε ως σημείο επαφής και συνδετικός κρίκος στον χώρο των αντικαθεστωτικών, αντικαπιταλιστικών, αντιιμπεριαλιστικών δυνάμεων ένοπλης λαϊκής βίας.
     Έχουν κυκλοφορήσει 41 τεύχη σε πανελλαδική κλίμακα. Το πρώτο στις 21 Μάη 1975 και το τελευταίο τον Ιούνιο του 1981. Αυτήν την περίοδο οι περισσότερες ομάδες ένοπλου αγώνα αναστέλλουν ή μειώνουν την δράση τους. Απ΄ τον Ιούνιο του ΄81 και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα ακόμα τεύχη του περιοδικού που όμως δεν έγιναν ''ευρύτερα'' γνωστά και ''δεν είχαν κάποιο ιδιαίτερης σημασίας περιεχόμενο'', όπως υποστηρίζουν διάφορα άτομα που ''ξέρουν''.
     Η ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ υποστηρίζει ότι ''...υπάρχει πρωταρχική ανάγκη ν΄ αναπτυχθούν απ΄ την πλευρά των δυνάμεων του λαϊκού κινήματος ο ι   α υ τ ό ν ο μ ε ς  δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς 
 α ν τ ι π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς, για ν΄ αντιμετωπιστεί, όσο το δυνατό περισσότερο, όλη η οργανωμένη και μεθοδευμένη διαστρέβλωση γεγονότων και η πλύση εγκεφάλου που μας επιβάλλουν καθημερινά. Για ν΄ αντιμετωπιστεί η σκόπιμη σιωπή που επιβάλλουν όταν δεν μπορούν να δημαγωγήσουν ή να λασπολογήσουν πάνω στην πολιτική δραστηριότητα που τους πολεμά και τους αρνιέται. Για να μπορεί να υπερασπίζεται κάθε πολιτική δραστηριότητα που η νομοθετική λογοκρισία των αφεντικών επιτρέπει σε άλλους να τη διαστρεβλώνουν και να την καταδικάζουν...''. 
.....................................................................................................................................................................
...''Η δική μας προσπάθεια είναι να βοηθήσουμε, όσο μπορούμε, να πάψει αυτή η τακτική, πουναι πάγια για όλες τις επαναστατικές δυνάμεις και να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο την πάλη ενάντια στην τρομοκρατία των αφεντικών και των οργάνων τους. 
Γι΄ αυτό ζητάμε κάθε βοήθεια που θα ενίσχυε αυτήν την προσπάθεια. 
Π ρ έ π ε ι   ν α   β ρ ε θ ο ύ ν   τ ρ ό π ο ι   α ν ά π τ υ ξ η ς   κ α ι   ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η ς   κ ά θ ε  
ε π α ν α σ τ α τ ι κ ή ς   π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α ς. Γι΄ αυτό ζητάμε κάθε βοήθεια όχι από παρατάξεις, οργανώσεις και ομάδες, που αποδείχνονται καθημερινά φανατικοί πολέμιοι κάθε λαϊκής αντίστασης, όχι από όλους εκείνους που διαλέγουν και πληροφορούν τους οπαδούς τους απ΄ τις αστυνομικές ανακοινώσεις. Ζητάμε βοήθεια από εκείνες τις ομάδες και τους συντρόφους που δεν θέλουν να συμβάλλουν με τη χυδαιότητα της πολιτικής ανεντιμότητας, σ΄ εκείνες τις συνέπειες που συσσωρεύει αυτή η ανεύθυνη τακτική, για το μέλλον όλων των επαναστατικών δυνάμεων του λαού. 
Η πρώτη βοήθεια είναι, νομίζουμε, η ανάληψη οργανωμένης πρωτοβουλίας απ΄ όπου μπορεί να γίνει αυτό, ώστε να πάψει η απαγόρευση διακίνησης της πολιτικής πληροφόρησης, έτσι όπως θέλουν να την επιβάλλουν όσοι σιγοντάρουν την κρατική τρομοκρατία''.
     Στο 36ο τεύχος του περιοδικού, τον Μάη του ΄80 η ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ κατήγγειλε τις προσπάθειες των αστυνομικών αρχών που την παρουσιάζουν ως δημοσιογραφικό όργανο του Ε.Λ.Α.
     Στα τεύχη της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ μπορούμε να βρούμε έγγυρες και λεπτομερείς πληροφορίες για τις δραστηριότητες των οργανωμένων αντικαθεστωτικών λαϊκών δυνάμεων, αναλύσεις και σχόλια για την ένοπλη βία, ρεπορτάζ για μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις και συγκρούσεις με τις καθεστωτικές δυνάμεις, πληροφορίες για πρακτική εφαρμογή και προώθηση του αγώνα ενάντια στο καπιταλιστικό καθεστώς, δυναμικές ενέργειες και κείμενα απ΄ το διεθνές κίνημα.
     Τόσο η συντακτική επιτροπή του έντυπου όσο και τα άτομα που κινούνται γύρω απ΄ αυτήν, λειτουργούν όπως φαίνεται αυτόνομα και ανεξάρτητα ως μια αυτοδύναμη οργανωμένη πολιτική ομάδα που προωθεί την αντικαθεστωτική επαναστατική λαϊκή βία.
     Μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία για την κατανόηση της ταυτότητας του ρόλου και του στόχου της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ παραθέτω πιο κάτω, όπως τα έχει σταχυολογήσει ο Γιώργος Καράμπελας στο βιβλίο του ''ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 1974-1985''.
     ''...Ο στόχος μας είναι να συμβάλλουμε και ΄μεις στην προώθηση της σύγκρουσης με το καθεστώς, πράγμα που σημαίνει και συμβολή στην καλυτέρευση της οργάνωσης των δυνάμεων του λαϊκού και επαναστατικού κινήματος που προωθούν αυτή τη σύγκρουση...
... Η πολιτική πρακτική της αντιπληροφόρησης δεν τιμάται. Στους σκοπούς της είναι η καταπολέμηση της εμπορευματοποίησης της πληροφόρησης και όχι η βελτίωση ή η διεύρυνση ''ποιοτικά'' του κυκλώματος της εμπορευματοποιημένης πληροφορίας, που συνεπάγεται πέρα από το κέρδος, την απόκρυψη και διαστρέβλωση των γεγονότων και των πληροφοριών, τη σιωπηρή αποδοχή της νομοθετημένης λογοκρισίας και των υπόλοιπων μεθόδων που επιβάλλουν το κέρδος και η εκμετάλλευση των ''ειδήσεων'' από αυτούς που τις εμπορεύονται αλλά και από αυτούς που τις χρησιμοποιούν επαγγελματικά για να ...ζήσουν''.
     ''Η πολιτική πρακτική της αντιπληροφόρησης ξεπερνά τη χρησιμοποίηση και το 'σεβασμό' της αστικής νομιμότητας, όσο την ξεπερνούν και οι αγώνες που υπερασπίζεται. Όμως μπορεί και χρειάζεται να παίρνει την πρωτοβουλία σ΄ αυτή την κατεύθυνση''.
     ''Για να μπορεί να γίνεται αντιπληροφόρηση χρειάζεται αυτοδυναμία και κατάκτηση κάποιων βασικών  υλικών μέσων και όρων προφύλαξης και άμυνας απ΄ την εντεινόμενη κρατική τρομοκρατία. 
Η κυκλοφορία- διακίνηση και εναλλαγή της- επιδιώκεται να γίνεται έξω απ΄ τα κανάλια διανομής 'πληροφορίας'- πρακτορεία, περίπτερα κ.λπ.- και με διαφορετικούς τρόπους απ΄ τους καταξιωμένους τρόπους 'επιβολής' και 'κατεύθυνση' της 'πληροφόρησης' π.χ. προσπάθεια διανομής και συλλογής της ύλης γεγονότων, πληροφοριών και απόψεων            χ έ ρ ι  μ ε  χ  έ ρ ι  ώστε να πάψει, το γρηογορότερο μπορετό, η καθιέρωση της μονοπωλιακής σχέσης που καθορίζει σαν ιδανική τη σχέση πληροφορημένου πομπού (...) και απληροφόρητου παθητικού δέκτη. Για το πλάτεμα της ανταλλαγής πληροφοριών- όχι αυτών που περνάνε απ΄ το κρεβάτι του Προκρούστη, των ειδησεογραφικών τραστ των αφεντικών- και την προσπάθεια κριτικής των ιδεών, των απόψεων και των αντιλήψεων που βγαίνουν μέσα απ΄ τους αγώνες, όχι 'αντικειμενικά' και  α π ρ ό σ ω π α      κ α ι  φ ι λ ο λ ο γ ι κ ά  όπως μπορούν γίνουν με τον καθιερωμένο τρόπο, που έχουν διαλέξει για την 'πληροφόρηση'...''.
     Στο 40ο τεύχος της ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ το Μάη του 1981 δημοσιεύεται άρθρο με τον τίτλο ''ΜΑΗΣ ΄75- ΜΑΗΣ ΄81: TΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ'' στο οποίο μεταξύ άλλων τονίζεται: ''...μέσα από συγκεκριμένες και αρκετές δυσκολίες και κινδύνους καθώς και με την αντιμετώπιση σειράς προβληματικής και αντιθέσεων που γεννιόταν από το ίδιο το προχώρημα της πρακτικής και την εξέλιξη των γενικότερων συνθηκών του κοινωνικού αγώνα και των ταξικών συγκρούσεων πιστεύουμε ότι ολοκλήρωσε πολιτικά και οργανωτικά το έργο της για την περίοδο από τότε που ξεκίνησε στις αρχές του 1975 μέχρι σήμερα και για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα''. [(Σ.Σ.) η ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ μιλάει για την επικείμενη διακοπή της ''κυκλοφορίας'' της].


                                ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Α.
     Οι εκδόσεις του Ε.Λ.Α., αποτελούν την μεγαλύτερη εκδοτική δουλειά που ΄χει κάνει για λογαριασμό της, οργάνωση του χώρου.
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την όλη δραστηριότητα της οργάνωσης αποδεικνύει ότι ο Ε.Λ.Α. δεν είναι μια μικρή ομαδούλα όπως πιστεύουν οι διωκτικές αρχές, αλλά μια συγκροτημένη πολιτική οργάνωση.
     Τα έντυπα του Ε.Λ.Α. αποτελούνται από μερικές χιλιάδες δακτυλογραφημένες σελίδες και όπως έχει παραδεχτεί αξιωματικός της αστυνομίας σε ΟFF THE RECORD συζήτηση με τον Γιώργο Καράμπελα, για την δακτυλογράφηση, πολυγράφηση και βιβλιοδεσία όλων αυτών των εντύπων θα 'πρεπε ν΄ ασχοληθούν κάτω από συνθήκες νομιμότητας, μερικές δεκάδες υπαλλήλων.
Αλλά ας δούμε μερικές απ΄ τις εκδοτικές δουλειές του Ε.Λ.Α. όπως μου έγιναν γνωστές από διάφορες πηγές:

I. Eκατό περίπου πολιτικά κείμενα με την μορφή προκήρυξης, με ή χωρίς ποηγειθήσα ένοπλη ενέργεια. Ακόμα πολλά τρικ με συνθήματα, μικρή αφίσα για το πως γίνεται η βόμβα μολότωφ, αυτοκόλλητα για την δράση ενάντια στους βορειοαμερικάνους, για την δολοφονία του Χρήστου Κασίμη κ.α.

II. Εσωτερικά κείμενα που κυκλοφόρησαν για τις οργανωτικές ανάγκες του Ε.Λ.Α. Τα περιεχόμενα των κειμένων αυτών είναι Αναλύσεις- διατυπώσεις- εκτιμήσεις, το προσπάθειες και τα προβλήματα συσπείρωσης δυνάμεων.
Για ειδικά προβλήματα σχετικά με συγκεκριμένες ενέργειες και για ''κριτική- συμπεράσματα'' μετά από διάφορες ενέργειες. Έχει ακόμα εκτιμήσεις , διαπιστώσεις, συμπεράσματα και προτάσεις σχετικά με τη δραστηριότητα σε τομείς της πολιτικής πρακτικής εκτός των βιαίων δυναμικών ενεργειών. Για τους προβληματισμούς, τις διαδικασίες και τ΄ αποτελέσματα των μικρών αλλά ουσιαστικών συνεδρίων που έχουν γίνει κατά καιρούς απ΄ τον Ε.Λ.Α. Για δυνατότητες και τρόπους συνεργασίας του Ε.Λ.Α. με άλλες οργανώσεις του επαναστατικού και λαϊκού κινήματος, και άλλα.

III. Το ''Εσωτερικό Δελτίο Νο 1'' κυκλοφόρησε τον Φλεβάρη του ΄75 και αναφερόταν σε ορισμένα απ΄ τα στοιχεία της προετοιμασίας του βασικού ιδεολογικοπολιτικού κειμένου του Ε.Λ.Α.

IV. Ένα κείμενο που κυκλοφόρησε σε 1.500 περίπου αντίτυπα που ήταν ένα ιδεολογικοπολιτικό κείμενο, τον Μάρτη του ΄75.

V. Έκδοση του βασικού ιδεολογικοπολιτικού κειμένου του Ε.Λ.Α. με τίτλο ''ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ''. Εκδόθηκε τον Δεκέμβρη του 1975.

VI. ''Εσωτερικό Δελτίο Νο 2''. Κυκλοφόρησε τον Γενάρη του ΄76. Το περιεχόμενό του είχε εκτιμήσεις και διαπιστώσεις για το βιομηχανικό προλετάριο και την εργοστασιακή οργάνωση στην Ελλάδα.

VII. ''Πληροφοριακό Δελτίο Νο 1''. Περιεχόμενο σχετικό με την δράση των δυνάμεων του επαναστατικού λαϊκού κινήματος.

VIII. ''Πληροφοριακό Δελτίο Νο 2''. Κείμενο που στάλθηκε σε 100 σχεδόν προσωπικότητες με στοιχεία γύρω απ΄ την δολοφονία του Χρήστου Κασίμη.

ΙΧ. ''Πληροφοριακό Δελτίο Νο 3''. Απάντηση του Ε.Λ.Α. σε κριτικές για τις ενέργειές του.

Χ. ''Πληροφοριακό Δελτίο Νο 4''. Περιέχονται διάφορες πολιτικές αναλύσεις. Εκδόθηκε τον Μάρτη του 1980.

ΧΙ. Στις 22 Σεπτεμβρίου 1981 εκδίδεται το πολυσέλιδο του Ε.Λ.Α. που περιέχει και την προκήρυξη της Ε.Ο 17Ν που δημοσιεύθηκε στην ακροδεξιά εφημερίδα ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Υπάρχουν βέβαια αρκετά έντυπα του Ε.Λ.Α. Η ποσότητα όμως της εκδοτικής δουλειάς κάνει δύσκολη την ταξινόμηση και χρονολογική καταγραφή της.


                                                    ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ
     Ο ακριβής τίτλος του περιοδικού είναι Αυτονόμηση στη δράση- στη πληροφόρηση- στην οργάνωση. Η διάρκεια της ζωής του περιοδικού ήταν πολύ μικρή. Εμφανίστηκε στις αρχές του 1980 και σταμάτησε την άνοιξη του 1981. Κυκλοφόρησαν πέντε τεύχη.
Τυπώνονταν σε πολύγραφο κι εμφανισιακά έμοιαζε με την ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, μόνο που χρησιμοποιούσε χαρτί μεγαλυτέρων διαστάσεων,
Στόχος του περιοδικού είναι να ''...συμβάλλει στις προσπάθειες που γίνονται για να προωθηθεί η αυτονόμηση των δυνάμεων του λαϊκού κινήματος. Αυτονόμηση ενάντια στην οργανωτική πολιτική και ιδεολογική κυριαρχία των αστών- ρεφορμιστών...
...Όλες οι καταστάσεις και οι κοινωνικές σχέσεις, απ΄ τις πιο ''σημαντικές'' μέχρι τις πιο ''ασήμαντες'' είναι συνισταμένες της εκμετάλλευσης και της εξουσίας που ασκούν τ΄ αφεντικά και τα όργανά τους (με στόχο τους να τις διατηρούν και να τις επεκτείνουν), απ΄ τη μια μεριά και του αγώνα που διεξάγουν οι εργαζόμενοι και οι πρωτοπόρες κι επαναστατικές λαϊκές δυνάμεις για ν΄ ανατρέψουν αυτή την εκμετάλλευση...''
Σύμφωνα με την ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ, το εργασιακό καθεστώς δεν χρειάζεται βελτίωση και συνεργασία των εργαζομένων με τους καπιταλιστές αλλά γκρέμισμα αυτού του καθεστώτος και η δημιουργία νέας κατάστασης, χωρίς εκμεταλλευτές κι εκμεταλλευόμενους.
''...Πιστεύουμε ότι με το χτύπημα της ιδεολογικής και πολιτικής κυριαρχίας των αστών- ρεφορμιστών, προωθείται η αυτονόμηση των δυνάμεων του λαϊκού κινήματος, που είναι απ΄ τις βασικές προϋποθέσεις, μια απ΄ τις βασικές πολιτικές ανάγκες για την ανάπτυξη πολιτικής πρακτικής που να έχει τις δυνατότητες να διαμορφώσει συγκεκριμένη επαναστατική προοπτική για την κοινωνική ταξική σύγκρουση στη χώρα μας...''

Στο επόμενο, και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας θα ασχοληθώ με "Μια άγνωστη επέμβαση των Η.Π.Α στην Αθήνα την άνοιξη του 1984"

ΜΕΡΟΣ Α          : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ Β         : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ Γ        : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ Δ       : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ Ε      : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ ΣΤ   : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ Ζ    : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ Η   : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ Θ  : ΕΔΩ

ΜΕΡΟΣ Ι   : ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου