-αν- Αρχική Σελίδα

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

(ΜΕΡΟΣ Β) Το αντάρτικο Πόλης ως Αντιπολιτευτικός Λόγος

Συνέχεια της έκθεσης ενός ΚΥΠ άτζή για τις οργανώσεις Αντάρτικου Πόλης ή για ομάδες Λαικής βίας που συλλήβδην τις ονόμαζε τρομοκρατικές...

EΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ''ΟΧΤΩΒΡΗΣ 80'': Eνεφανίσθη εις την πράξιν δια πρώτην φορά την 19-12-1980, δια του εμπρησμού. των πολυκαταστημάτων ''ΜΙΝΙΟΝ'' και ''ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ'', και εις την δημοσιότητα δια αποστολής ταχυδρομικώς, εις τα εφημερίδας προκηρύξεως της. Η αιτιολογία του εγχειρήματος είναι: ''Τα προϊόντα που παράγουμε μας ανήκουν'' και ''ότι δεν μπορούμε ή δεν χρειαζόμαστε να το απολλοτριώσουμε, το καταστρέφουμε, γιατί η μόνη χρησιμότητά του είναι να δίνει κέρδη στα αφεντικά- ιδιοχτήτες''.
     Έκτοτε και μέχρι τούδε, δια προκηρύξεως της, έχει αναλάβει την ευθύνη εμπρηστικών ενεργειών εναντίον:
...[(Σ.Σ.) Ακολουθεί ένας μικρός κατάλογος με τα χτυπήματα της οργάνωσης]...
Εκ της μελέτης των προκηρύξεων της οργανώσεων προκύπτουν τα εξής:
α)Οι απαρτίζοντες την οργάνωσιν έχουν προβεί, πριν της εμφανίσεώς τους, και σε άλλες ''ενέργειες επαναστατικής βίας'' και είναι σε σύγκρουση με κάθε τρόπο με το καθεστώς και τα στηρίγματά του.
β)Ο ιδεολογικός χώρος εις τον οποίον ανήκει η οργάνωσις είναι ο τοιούτος της ΝΕΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Και τούτο προκύπτει αφ΄ ενός δια της ρητής διαφοροποιήσεώς της ''από τις ενδείξεις'', τις ''αριστερές'' και τις ''επαναστατικές δυνάμεις'' και αφ΄ ετέρου δια της εξ΄ αντιδιαστολής εκθέσεως της στρατηγικής και τακτικής της.
γ)Ο τελικός στρατηγικός σκοπός της οργανώσεως είναι (αυτόν επαγγέλεται) ''να καταστραφεί το καθεστώς της εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και μιζέριας''.
δ)Η τακτική που θα ακολουθήσει προς πραγμάτωσιν του στρατηγικού σκοπού είναι:
*''Πρέπει να βάζουμε καθημερινά εμπόδια στη λειτουργία του (συστήματος), να εμποδίζουμε να πραγματοποιούνται αυτά που αποφασίζουν τα αφεντικά. Να αποχτάμε ολοένα και περισσότερο τη δυνατότητα έμπραχτα της αποφάσεως μας''.
*''Αρνιόμαστε έμπραχτα να βάλουμε ενέχυρο τη ζωή μας θυσιάζοντάς την στο όραμα κάποιας μαζική ή μεγάλης ή ειρηνικής ή χρωματιστής αλλαγής, που βέβαια, θα μας την φέρουν άλλοι, αυτοί που πήραν εργολαβικά την σωτηρία μας''.
*''Στρεφόμαστε (χρησιμοποιώντας την επαναστατική βία και κάθε μέσο σύγκρουσης με το καθεστώς)
ενάντια σε συγκεκριμένα πρόσωπα και θεσμούς της εξουσίας του''.
*Δια την ανατροπήν του συστήματος πρέπει να χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα βίας και όχι μόνο η μαζική δράσις την οποίαν ουδόλως περιφρονούν.
*''Να ελαττώσουμε το κόστος ζωής- αυτομείωση- πράγμα που μπορούμε να επιδιώξουμε και να πετύχουμε με πολλούς τρόπους και σε πολλές κατευθύνσεις: Nα κάνουμε αρχή απ΄ τις γειτονιές μας, εκεί που λίγο πολύ έχουμε τα ίδια προβλήματα... Αυτό δεν πρόκειται να το πετύχουμε ούτε με τα υπομνήματα, ούτε με πολιτισμένες διαμαρτυρίες, ούτε με το να αφήνουμε τους εκπροσώπους μας να διαπραγματεύονται και να παζαρεύουν τη ζωή μας, με τα αφεντικά. Ούτε ψηδίζοντας αλλαγή ή σταθερότητα, κάθε φορά που τους κάνει κέφι''.
     Έχει χρησιμοποιήσει αυτοσχέδιους ωρολογιακούς εμπρηστικούς μηχανισμούς.
     Αυτοτοποθετείται στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής εξτρεμιστικής αριστεράς.
     Στρέφεται εναντίον των ''καθεστωτικών δυνάμεων'', ''δεξιών'', ''αριστερών'', και ''επαναστατικών''. Αποδέχεται τη ''μαχητική δράση'' και ''σύγκρουση'' με κάθε τρόπο, με ενέργειες ''επαναστατικής βίας''...
.....Εκτιμάται ότι προήλθε μάλλον από τη διάσπαση του Ε.Λ.Α. σε αυτόνομους και μαρηιστές, εκ των οποίων οι πρώτοι (αυτόνομοι) συγκρότησαν την ανωτέρω ομάδα.


ΟΚΤΩΒΡΗΣ ΤΟΥ΄ 80: Eμφανίστηκε για πρώτη φορά την 23-4-1981 με προκήρυξή της.
     Έχει έδρα στην Αθήνα και φέρεται ότι ανήκει στον ιδεολογικό χώρο της ''ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ''.
     Σαν άμεση πολιτική επιδίωξη έχει τη νομοθετική ρύθμιση του προβλήματος ρυπάνσεως της Αθήνας και, σαν τελικό στρατηγικό σκοπό, την ''Εθνική Λαϊκή Ανεξαρτησία'' η οποία θα επιτευχθεί με την ''Επαναστατική δράση'' που θα στρέφεται κατά της ατομικής ιδιοκτησίας και η συγκρότηαη επαναστατικού κινήματος στη χώρα... Εκτιμάται ότι δεν πρόκειται περί νέας οργάνωσης, αλλά περί της προηγούμενης οργανώσεως ''ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΉ ΟΜΑΔΑ ΟΧΤΩΒΡΗΣ '80'' και για την ιδεολογική δομή- οργάνωση- καθώς και στελέχωση αυτής δεν υπάρχουν στοιχεία.ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ε.Α.): [(Σ.Σ.) Για πρώτη φορά ''χτύπησε'' στις 11-7-1980 με δυο αυτοσχέδιους μηχανισμούς στην Κοραή 4 (γραφεία Δ.Ε.Η) ''λόγω των αυθαίρετων αυξήσεων που είχε κάνει''. Η έκθεση της Κ.Υ.Π. συνεχίζει μ΄ έναν κατάλογο των χτυπημάτων της Ε.Α. και καταλήγει]... Την 16-7-1981 απέστειλεν, ταχυδρομικώς εις την εφημερίδα ''ΤΟ ΒΗΜΑ'' το υπ΄ αριθμόν 1 Δελτίον της οργανώσεως, εις το οποίον αναφέρεται λεπρομερώς η δράσις, αι πολιτικαί και άλλαι θέσεις της οργανώσεως.
     Eκ της μελέτης των κειμένων της οργανώσεως προκύπτουν τα εξής:
*''Τον Ιούνη του 1980, ύστερα από μια περίδο ιδεολογικοπολιτικών ζυμώσεων, αποφασίσαμε να δράσουμε παράνομα- δυναμικά κάτω από την επωνυμία Ε.Α.''.
*Ο ιδεολογικός χώρος εις τον οποίον ανήκει η οργάνωσις είναι ο τοιούτος της ΝΕΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
*Ο τελικός στρατηγικός σκοπός της οργανώσεως είναι ''ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ''.
*Η τακτική που θα ακολουθήσει δια την πραγμάτωσιν του στρατηγικού σκοπού είναι: ''Aπέναντι στην ταχτική της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΦΟΔΟΥ αντιπαραθέτουμε, την ταχτική της ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ''.
*Πιστεύουμε πως η ένοπλη προπαγάνδα και η πολιτική δουλεία με άλλες μορφές (νόμιμες ή ημιπαράνομες) σκοπεύουν στο ίδιο στόχο, στη δημιουργία ενός επαναστατικού μαζικού κινήματος. Πιστεύουμε πως οι δυο μορφές δράσης είναι πολιτικά ισότημες..."
*''Δεν θεοποιούμε τη βία. Δεν δεχόμαστε πως ό,τι είναι βίαιο είναι καλό''. Είναι αντίθετος προς τους εμπρησμούς των πολυκαταστημάτων, θεωρούσα αυτούς ''λαθεμένη πραχτική που βασισμένη σε μια αόριστη θεωρία περί αναγκών, θεοποιούν την καταστροφή, εδραιώνουν στη συνείδηση του λαού ατομική εκμεταλλευτική ιδιοκτησία, αντί να την αμφισβητούν, παθητικοποιούν το λαό, δημιουργώντας θέαμα και παθητικούς θεατές, προβοκάρουν την τάση της επαναστατικής βίας, δίδοντας το δικαίωμα στο κράτος να λυπάται τάχα και να βοηθά τους εργαζόμενους που οι εμπρησμοί άφησαν στο δρόμο''.
Εχρησιμοποίησεν αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς και αυτοσχέδιους ωρολογιακούς εμπρηστικούς μηχανισμούς.
     Εκτιμάται ότι συνεργάζεται με τις οργανώσεις Ε.Λ.Α., Λ.Ε.Α., Ο.Π. Λαϊκή Αγωνιστική Συσπείρωση, Ο.Λ.Α., Οργάνωση Αντιεξουσιαστικών Κομμουνιστικών, Ο.Π., Αυτόνομοι Πυρήνες και Επαναστατική Αλληλεγγύη.
     Δεν υπάρχουν στοιχεία για την οργανωτική δομή και στελέχωση ταύτης.


ΛΑΊΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ (Λ.Ε.Π.): Eνεφανίσθη την 29-4-1981, ότε δια προκηρύξεως της ανέλαβεν την ευθύνη εμπρησμού δια δύο αυτοσχεδίων εμπρηστικών μηχανισμών, αυτοκινήτου ιατρού- γυναικολόγου εις Νέα Λιόσια. Εις την ενέργειαν αυτήν προέβη η οργάνωσις θέλοντας να καταγγείλουν ''έμπραχτα την εκμετάλλευση της υγείας του λαού απ΄ το αστικό ιατρικό κύκλωμα''.
[(Σ.Σ.) Ακουλουθούν οι άλλες ενέργειες της οργάνωσης ενάντια σε SUPER MARKETS για να καταλήξει, η έκθεση της Κ.Υ.Π.] ......
... Πρόκειται περί οργανώσεως, δραστηριοποιούμενης εις τον χώρον των αναρχοαυτονόμων, για την οποία δεν υπάρχουν στοιχεία για τη δομή και την στελέχωσή της.


ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Ενεφανίσθη εις την δημοσιότηταν την 24-7-1980 ότε δια τηλεφωνήματός της εις την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ανέλαβε την ευθύνη τοποθετήσεως ωρολογιακής βόμβας εις SUPER MARKET MΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και της αποστολής εν συνεχεία σχετικής προκηρύξεως, εις δε την πράξιν δια της ανευρέσως την 29-7-1980 της μη εκραγείσας ως άνωβόμβας...
[(Σ.Σ.) Ακολουθεί κατάλογος με τα χτυπήματα της οργάνωσης. Ένα απ' αυτά τα χτυπήματα γίνεται στις 28-3-1981 σε αυτοκίνητα της Σοβιετικής και Βουλγαρικής Αντιπροσωπείας. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να δούμε το σκεπτικό της ''Αυτόνομης Αντίστασης'']
...Δια προκηρύξεως εις την δικαιολόγησιν της πράξεως ως ακολούθως: ''... σ΄ ένδειξη διεθνιστικής αλληλεγγύης'' :
α) Για την μόνιμη κι επίσημη θέση του ΤΑΣΣ και όλων των ανατολικών πρακτορείων, για την δράση των ''ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ'' όλης της γης, που είναι γνωστή προβοκατορολογία.
β) Για την μόνιμη κι επίσημη στάση τους, απέναντι στις διάφορες Αμερικανόπνευστες χούντες, που τις καλύπτουν πολιτικά.
γ) Για τις μόνιμες Ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που παρουσιάζονται σαν ενέργειες Διεθνιστικής Αλληλεγγύης.
δ) Για την μόνιμη κι επίσημη αντιμετώπιση των χωρών που βρίσκονται κάτω απ΄ την οικονομική κυριαρχία των Ρώσων.
ε) Για την αντιμετώπιση των Ρώσων ανυπόταχτων ή αντιφρονούντων.
     Εκ της μελέτης των κειμένων της οργάνωσης προκύπτει ότι είναι καθαρώς αναρχική οργάνωσις.


ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Eνεφανίσθη εις τη δημοσιότητα την 21-8-1980 ότε δια της προκηρύξεως της ανέλαβε την ευθύνη της τοποθετήσεως βομβών, αφ΄ ενός εις τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου την 29 Ιουλίου ΄80 ''στη μνήμη του δολοφονήθεντος από την αστυνομία, γιατρού Β. Τσιρώνη'', αφ΄ ετέρου εις τον Άρειον Πάγον την 21-8-1980 ''...σ΄ ένδειξη συμπαράστασης στους αγώνες των φυλακισμένων...'' Για να προειδοποιήσει ότι η ενέργεια αυτή είναι μόνον η αρχή και ότι θεωρούν ''υπεύθυνο, για ότι συμβεί στους συντρόφους φυλακισμένους''...
...Την 24-4-1981 τοποθέτησε αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς εις αυτοκίνητα των εταιριών AEG, SIEMENS και GAUDIC επειδή ''στις 16 Απρίλη το Γερμανικό κράτος δολοφόνησε τους αιχμαλώτους του κοινωνικού πολέμου Ζίγκουρτ Ντέμπας''.
     Εκ της μελέτης των κειμένων της οργανώσεως προκύπτει ότι πρόκειται περί οργανώσεως εντασσόμενης εις τους αναρχοαυτόνομους.
Εχρησιμοποίησε:
α) Αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.
β) Αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
γ) Αυτοσχέδιους ωρολογιακούς μηχανισμούς.
δ) Αυτοσχέδιες ''Μολότωφ''.
     Επιδιώκει την ''κοινωνική ανατροπή και γενικευμένη αυτοδιεύθυνση'' και θέτει σαν άμεση πολιτική επιδίωξη, την ''υπεράσπιση κάθε φίλου ή συντρόφου που δραστηριοποείται στο επαναστατικό κίνημα ή κρατείται για δράση ενάντια στην κρατική τρομοκρατία''.
     Εκτιμάται ότι συνεργάζεται με τις οργανώσεις Ε.Λ.Α., Ο.Π., Λαϊκή Αγωνιστική Συσπείρωση, Ομάδα Πρωτοβουλίας, Αυτόνομοι Πυρήνες, Επαναστατική Αριστερά.
     Ανέλαβε την ευθύνη δύο (2) εξτρεμιστικών ενεργειών το έτος 1980 και έξι (6) το 1981.
Δεν υπάρχουν στοιχεία για την οργανωτική δομή και στελέχωση αυτής.


ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Από στοιχεία που υπάρχουν, προκύπτει ότι οργάνωση με την επωνυμία ''Αυτόνομη Ομάδα Επαναστατικής Αλληλεγγυής'' εμφανίστηκε την 3-3-1981 στην Αθήνα με προκήρυξη που αναλάμβανε την ευθύνη για χτυπήματα με βόμβες των σπιτιών των εκδοτών της ''ΒΡΑΔΥΝΗΣ'', Αθανασιάδη και του αρχισυντάκτη της ''ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ'' Σκουντριδάκη. (Από έρευνα που έγινε τότε δεν βρέθηκαν βόμβες στα σπίτια των παραπάνω, αλλά βρέθηκε αυτοσχέδιος ωρολογιακός μηχανισμός κάτω από το αυτοκίνητο- τζιπ του γαμβρού του Αθανασιάδη, Κουντούρη. Ο μηχανισμός εξουδετερώθηκε προ της εκρήξεως.). Επίσης η παραπάνω οργάνωσις αναλάμβανε με την ίδια προκήρυξη (3-3-1981) την ευθύνη των απειλητικών τηλεφωνημάτων στις εφημερίδες ''ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ'', ''ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ'', ''ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ'', ''ΒΡΑΔΥΝΗ'' και ''ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ'' επειδή:
''οι εφημερίδες είναι βασικός παράγοντας της ιδεολογικής κυριαρχίας και της χειραγώγησης της ελεύθερης σκέψης, προπαγανδιστές της ταξικής εκμετάλλευσης και αθλιότητας...''
     Εκτιμάται ότι η ''ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ'' με τη μερική λεκτική διαφορά στην επωνυμία, είναι ίδια με την νεοσυσταθείσα (14-4-1983) ''ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ''.

                                  ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
     Η έκθεση του Κ.Υ.Πατζή δεν σταματάει στις οργανώσεις ''Αντάρτικου Πόλης''. Συνεχίζει την αναφορά του, καταγράφοντας Αριστεριστικές ομάδες.
Λέει, η έκθεση χαρακτηριστικά:
     ''...Πλην των παραπάνω, εμφανίστηκαν και άλλες, δευτερεύουσας σημασίας, οργανώσεις- ομάδες που τοποθετούνται στον ίδιο χώρο, ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ και που, κατά το παρελθόν, η δραστηριότητά τους περιορίστηκε κυρίως στην διανομή προκυρήξεων, επικόλληση αφισών κ.λ.π.

Τέτοιες οργανώσεις είναι οι παρακάτω''.
Α.Α. (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
Α.Ο.Δ. (ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ)
Ε.Τ.Α. (ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ)
Κ.Ν.Α (ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
ΚΙΝΗΜΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΙΝΗΜΑ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΚΙΝΗΜΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Λ.Α.Ο. (ΛΑΪΚΟΣ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
Λ.Ε.Ο. (ΛΑΟΚΤΑΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ)
Λ.Ε.Π. (ΛΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΑΛΗ)
Λ.Ε.Α. ( ΛΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
Λ.Ε.Σ. (ΛΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ)
Ο.Λ.Α. (ΟΜΑΔΕΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ)
ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Ο.Ε. (ΟΜΑΔΑ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΩΝ)
Ο.Λ.Α. (ΟΜΑΔΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ)
Ο.Μ.Α. (ΟΜΑΔΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ)
Ο.Ε. (ΟΜΑΔΑ ΕΝΟΠΛΩΝ)
Ο.Α. (ΟΜΑΔΑ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ)
Ν.Φ.Κ. (ΝΕΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ)
Ο.Κ.Μ. (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ''ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΑΗΣ")
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940
ΕΝΟΠΛΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΝΑΡΗΣ
ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΣΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Λ.Α. (ΛΑΪΚΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ)


ΟΜΑΔΑ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1985: Eμφανίστηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβρη του 1985 κάνοντας κριτική κα απειλώντας την Ε.Ο. 17 ΝΟΕΜΒΡΗ...
... Με τη μεταπολίτευση, μέλη Κινεζόφιλων Τροτσκιστών και κυρίως της Νέας Εξτρεμιστικής Αριστεράς συγκρότησαν κατά καιρούς διάφορες Ομάδες- Επιτροπές Πρωτοβουλίας με διάφορες επωνυμίες:  ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (Ο.Π.Π.), ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΙΦΗ, ΕΠΙΤΡΙΠΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠ΄ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ κ.λ.π.
     Σκοπός, τούτων ήταν και είναι η παροχή πάσης υλικής και ηθικής συνδρομηής στους αποκαλούμενους από τους ίδιους ''πολιτικούς κρατούμενους'' τους οποίους θεωρούσαν θύματα της κρατικής τρομοκρατίας, του κατεστημένου γενικότερα και τους οποίους,σε τελευταία ανάλυση, θεωρούσαν ''Λαϊκούς Αγωνιστές''.
     Οι ομάδες- επιτροπές αυτές, συνέρχονται σε Πανεπιστημικούς χώρους προς συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων, για διοργάνωση υποθέσεων ομοϊδεατών τους.
     Διενεργούν επίσης εράνους για οικονομική ενίσχυση των κρατουμένων στις φυλακές και χαρακτηρισμένων υπ΄ αυτών ως ''Λαϊκών Αγωνιστών''
... Στον χώρο των αντάρτικων πόλης, άρχισαν, μετά τον θάνατο του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΣΙΜΗ (19/20-10-1977), να εμφανίζονται διαφοροποιήσεις, σχετιζόμενες με τις ιδεολογικοπολιτικές θέσεις και την επανανστατική τακτική στην πράξη, ανάμεσα στην παλαιότερη γενιά των Ελλήνων τρομοκρατών και στη νεώτερη...
... Επιβεβαίωση της διαφοροποιήσεως στον Ελληνικό χώρο αποτελούν:
Οι συνεχείς καταβαλλόμενες ανεπιτυχείς προσπάθειες των παλαιών ηγετικών στελεχών των αριστεριστικών οργανώσεων για τη δημιουργία ενωτικού μελλοντικού σχήματος της ''ΝΕΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ''  δηλαδή του ''Ένοπλου Κόμματος''.
     Οι ιδεολογικές διαφοροποιήσεις του ηγέτη της οργάνωσης ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ο οποίος τελευταία, τάσσεται εναντίον των δολοφονικών τρομοκρατικών ενεργειών, τις οποίες θεωρεί ξεκομμένες ενέργειες.
     Ή από τον χώρο του ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ, εμφάνιση νέων αυτόνομων τρομοκρατικών οργανώσεων όπως π.χ. οι ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΥΡΗΝΕΣ, η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, κ.α.
     Στη παλιά γενιά των Ελλήνων τρομοκρατών φαίνεται ότι ανήκουν ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, ο ΛΑΪΚΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ της Θεσσαλονίκης και η επαναστατική οργάνωση 17 ΝΟΕΜΒΡΗ, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στις αντιστασιακές τρομοκρατικές οργανώσεις ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΙΝΗΜΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΗ και ΛΑΪΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. [(Σ.Σ. 0 ΚΥΠατζής αναφέρει ως τρομοκρατικές αντιστασιακές οργανώσεις την εποχή της δικτατορίας].
     Αντίθετα, η τρομοκρατική οργάνωση ΙΟΥΝΗΣ 78 φαίνεται ότι ανήκει στη νέα γενιά των Ελλήνων τρομοκρατών.....
     Στο χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς τοποθετούνται ακόμα, και οι παρακάτω οργανώσεις, παρά
το γεγονός ότι δεν έχει επισημανθεί έντονη δραστηριότητά τους: [(Σ.Σ.) Ο συντάκτης ξεχνάει να μας πει ότι τα μέλη των ''κάτωθι'' οργανώσεων είναι μόνιμοι στόχοι των δυνάμεων κρατικής καταστολής αφού δεν μπορούν να ''τσιμπήσουν'' τους πραγματικούς Αντάρτες Πόλεων].


 ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ (Ο.Π.Α.): Από τις εμφανίσεις της στον Ελλαδικό χώρο το 1974 και μέχρι το 1978, εν των εν γένει εκδηλώσεών της, εφέρετο ότι ακολουθούσε Κινεζόφιλο ιδεολογική γραμμή. Έκτοτε και μέχρι σήμερα συμπλέει ιδεολογικά με οργανώσεις της ΝΕΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και, μάλιστα, καταβάλλει προσπάθειες να ηγηθεί του χώρου αυτής της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
Δεν είναι γνωστή η οργανωτική της διάθρωση. Σαν επικεφαλής της φέρεται ο Καραμπέλιας Γιώργος, οικονομολλογος.
Δημοσιογραφικό όργανο είναι το περιοδικό ΡΗΞΗ.
     Στην αρχή αποσκοπούσε στον ''αντικαπιταλιστικό'' αγώνα και τον αγώνα ''κατά του αυταρχικού κράτους της Δεξιάς'' και υιοθετούσε την ένοπλη πάλη, ενώ σήμερα τάσσεται ''ενάντια στη βία'', αποσκοπεί στην ''οικοδόμηση του κινήματος της ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, και παρόλο που δεν συμφωνεί με τις απόψεις άλλων οργανώσεων (ΚΑΣΙΜΗ, 17 ΝΟΕΜΒΡΗ, Ε.Λ.Α. κ.λ.π.) ''τους θεωρεί συντρόφους'' πυο βρίσκονται κοντά της.
     Θέτει ως προϋπόθεση του ένοπλου αγώνα τη ''συνολική ανάπτυξη του κινήματος'', τον ''τον ευνοϊκό συσχετισμό των δυνάμεων και το οργανικό δέσιμο αυτού με το ρυθμό και την πορεία του μαζικού κινήματος''.
Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, θεωρεί τις πράξεις βίας (ΓΟΥΕΛΣ, ΜΑΛΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥ, ΜΠΑΜΠΑΛΗ, ΣΤΑΜΟΥΛΗ, κ.λ.π.) των οργανώσεων 17 ΝΟΕΜΒΡΗ και ΙΟΥΝΗΣ 78 σαν ''ενέργειες''.


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Ο.Σ.Ε.): Eίναι επαναστατική Κομμουνιστική οργάνωση του χώρου της Νέας Αριστεράς και επιδιώκει, με τη χρήση βίαιων και ενόπλων μέσων την ανατροπή του αστικού καθεστώτος.
Εμφανίστηκε στην Αθήνα το 1974.
Τα μέλη της διακρίνονται σε ''απλά'', ''τακτικά'' και ''στελέχη''.
     Στο σπουδαστικό και μαθητικό χώρο συγκρότησε τις οργανώσεις ''ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ'' (Α.Π.Μ), ''ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ'' (Α.Π.Σ.).
     Έχει δημοσιογραφικό όργανο την εφημερίδα ''ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ''...
... Τάσσεται υπέρ της εξωκοινοβουλευτικής πάλης.
ΑΥΤΗ είναι η έκθεση, ή μάλλον μέρος της έκθεσης ενός ''ευφυούς'' ΚΥΠατζή για τις οργανώσεις Αντάρτικου Πόλης ακροαριστερές και αναρχικές καθώς και για οργανώσεις με ''μαύρα γυαλιά'' όπως το ΠΟΝΤΙΚΙ έχει καθιερώσει να λέγονται οι προβοκατόρικες οργανώσεις.
     Άφησα ως είχε το ύφος, την ορθογραφία, την γλώσσα και την γλώσσα και την σύνταξη της έκθεσης.
Βέβαια η έκθεση όπως σημείωσα και στην αρχή είχε συνταχθεί το 1985 και είναι ελλειπής ως προς τις οργανώσεις, τόσο για τα χτυπήματα τους όσο και για τις νέες που εμφανίσθηκαν, (π.χ. 1η Μάη, που τα τελευταία 3 χρόνια συνεργάζεται με τον Ε.Λ.Α. αλλά και για άλλες).
     Στην συνέχεια της εργασίας θ΄ ασχοληθώ κύρια με την 17 ΝΟΕΜΒΡΗ αλλά και τον Ε.Λ.Α. που είναι οι σημαντικότερες οργανώσεις, τόσο λόγω δράσης όσο και λόγω ιδεολογίας και ''πατροναρίσματος'' του Επαναστατικού Κινήματος στην Ελλάδα.

Συνεχίζεται...

ΜΕΡΟΣ Α: ΕΔΩ


1 σχόλιο:

  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή