-αν- Αρχική Σελίδα

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Σύλληψη διαχειριστή της Σελίδας "Γέροντας Παστίτισος/Elder Pastitsios"

Αναφορικά με τη σύλληψη διαχειριστή της Σελίδας "Γέροντας Παστίτισος/Elder Pastitsios":
Σύμφωνα με το νόμο (Ποινικό Κώδικα):
Άρθρο 198: ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
1. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών τιμωρείται όποιος δημόσια και κακόβουλα βρίζει με οποιονδήποτε τρόπο το Θεό.
«2. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 1, εκδηλώνει δημόσια με βλασφημία έλλειψη σεβασμού προς τα θεία, τιμωρεί

ται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.»
Άρθρο 199: ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΚΑΘΥΒΡΙΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Όποιος δημόσια και κακόβουλα καθυβρίζει με οποιονδήποτε τρόπο την Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού ή άλλη θρησκεία ανεκτή στην Ελλάδα τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
Άρθρο 200: ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ, ΤΕΛΕΣΗ ΥΒΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
1. Όποιος κακόβουλα προσπαθεί να εμποδίσει ή με πρόθεση διαταράσσει μιαν ανεκτή κατά το πολίτευμα θρησκευτική συνάθροιση για λατρεία ή τελετή, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος μέσα σε εκκλησία ή σε τόπο ορισμένο για θρησκευτική συνάθροιση ανεκτή κατά το πολίτευμα, ενεργεί υβριστικά ανάρμοστες πράξεις.
Άρθρο 201: ΠΕΡΙΫΒΡΙΣΗ ΝΕΚΡΟΥ, ΤΕΛΕΣΗ ΥΒΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Όποιος αφαιρεί αυθαίρετα* νεκρό ή μέλη του ή την τέφρα του, από εκείνους που έχουν δικαίωμα να τα φυλάξουν ή ενεργεί πράξεις υβριστικά ανάρμοστες σχετικές με αυτά ή με τάφο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι:
α) Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία του άρθρου 198 διότι: Στην παρ.1 γίνεται αναφορά σε όποιον βρίζει τον Θεό. Ο Παίσιος όμως , απ' όσο ξέρω, δεν είναι ο Θεός.... Στην παρ. 2 αναφέρεται η έλλειψη σεβασμού προς τα Θεία... Όμως, αφού ο Παίσος δεν ήταν επίσημο πρόσωπο της Εκκλησίας αλλά ένας μοναχός-θρήσκος, δεν είναι "Θεία"....
β) Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία του άρθρου 199, διότι ο Παίσιος δεν ήταν η Εκκλησία ή άλλη ανεκτή θρησκεία, αλλά και επειδή το χιούμορ δεν αποτελεί, σε καμμία περίπτωση, "δημόσια και κακόβουλα καθύβριση "
γ) Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία του άρθρου 200 διότι καμμία πράξη της σελίδας δεν εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος αυτού (είναι, δηλαδή, εντελώς άσχετο).
δ) Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η κατηγορία του άρθρου 201 διότι πρόκειται για κατ' έγκληση διωκόμενο έγκλημα, δηλαδή πρέπει να ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης μόνο όποιος έχει έννομο συμφέρον (στενοί συγγενείς κλπ.). 'Αλλωστε η ποινική δίωξη ΔΕΝ ασκήθηκε με το άρθρο αυτό, αλλά με τα 198 και 199.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μήπως οι δικαστές και οι εισαγγελείς είναι μονόφθαλμοι; Μήπως τα χρυσά σκατά έχουν περισσότερη δύναμη απ' ό,τι κάποιοι φαντάζονται; Μήπως η Ελλάδα είναι μια χώρα ανορθολογισμού, μια κοινωνία εκφασιζόμενη, ένα μπάσταρδο μεταξύ ευρωπαϊκού νεοφιλελεύθερου μονεταρισμού και ανατολίτικης θεοκρατίας;
Ε;
 
Αντιγραφή απ΄ την σελίδα του facebook : Η ΑΝΑΡΧΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου